Úvod

Spoločnosť Q – TREND, s.r.o. vznikla v súčasnej podobe koncom roka 2014.

Od roku 2015 začala v plnom rozsahu svoju obchodnú činnosť.
K tomu sme postupne pridali aj drobné realizácie stavieb, ako zateplenie RD,
výstavba a rekonštrukcia krovov stavieb, realizovanie menších plochých striech a pod.

Spoločnosť Q – TREND, s.r.o. patrí medzi mladé spoločnosti na distribučnom trhu
so stavebným materiálom, avšak manažment a zakladatelia tejto spoločnosti
majú dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v stavebnom priemysle.

Nájdete nás v priemyselnom areály na Radlinského ulici 17, v Spišskej Novej Vsi.